Wat is een VvE?

Wie een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en  wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij hoogbouw is dit niet  mogelijk, omdat niet meer van elke eenheid is vast te stellen bij welk  perceel grond die behoort. In die gevallen wordt de grond gesplitst in  appartementsrechten. De verkrijger van een appartementsrecht wordt  mede-eigenaar van de grond en door natrekking mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat, en verwerft bovendien het exclusieve  recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het appartement).
Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.De vereniging is de beheerder van het gemeenschappelijke bezit.