Vereniging van Eigenaren

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Dit betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast en dat nieuwbouwhuizen geen gasaansluitingen meer krijgen. Bij nieuwbouwhuizen worden direct nieuwe technieken toegepast, waardoor je gewoon alles kan doen, wat eerder in een huis met gas ook kon.

Wonen zonder gas betekent:

  • Gasloos verwarmen;
  • Gasloos warn water maken;
  • Gasloos koken.

Dit kan elektrisch met of zonder externe warmtebronnen (lucht, water, bodem of een warmtenet).

Maar hoe kan dit als uw woning een appartement binnen van een VvE is?


In een VvE ligt het beheer van de gemeenschappelijk gebouwdelen, waaronder gevel en dak, bij de vereniging. Dit geldt ook voor veel installaties. In uw appartement kunt u elektrisch gaan koken en overgaan op LED-verlichting. Voor isoleren en lift-, ventilaties en verwarmingsinstallaties is vaak de VvE aan zet.


Samen met een vertegenwoordiging van de appartementseigenaren kijken wij naar de mogelijkheden om op termijn aardgasloos te gaan wonen. Daarvoor kunnen wij verschillende scenarios met u ontwikkelen met collectieve en individuele maatregelen, waarbij eerst wordt gekeken naar isolatiemogelijkheden, rendementverbeteringen van installaties en het zelf opwekken van energie voor de appartementen en de gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens worden hierbij de subsidiemogelijkheden in beeld gebracht. Het resultaat is een voorstel wat u kunt voorleggen aan de eigenaren.
Natuurlijk kijken we ook naar isoleren om ook energie te besparen.