Van kozijnvervanging tot eigen elektriciteitsnet

Voor de door de VvE gewenste vervanging van 40 jaar oude niet meer functionerende schuiframen heeft Haags Energie Initiatief een maatwerkadvies voor de 60 appartementen gemaakt.

Nu zijn voor alle eigenaar/bewoners de verduurzamingsmogelijkheden in kaart gebracht. Daarnaast is er een meerjarenvisie voor de VvE ontwikkeld, waarin de mogelijke route naar een gasloze, energieneutrale toekomst is omschreven. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn: collectieve opwekking van energie, een eigen energienet, onderlinge verrekening van afgenomen elektriciteit en het laden van de elektrische auto’s in combinatie met het gebruik van de accu’s van deze auto’s voor opslag van de opgewekte energie.