Overige mogelijkheden

Overige gebouwen

Er zijn natuurlijk ook gebouwen, die geen woning zijn of uitsluitend uit woningen bestaan. Ook deze gebouwen moeten verwarmd en geventileerd worden en dus ook moeten worden verduurzaamd. Ook hierin biedt Haags Energie Initatief mogelijkheden voor advies, begeleiding en ondersteuning.

Lees meer …….

Buurtbenadering

Als gemeente of bewonersorganisatie wilt u op buurtniveau verduurzamingsinitiatieven stimuleren. Wij combineren de organisatie van de bewoners op VVE-, complex- of buurtniveau, inclusief de communicatie met hen, met het inventariseren van de mogelijkheden van verduurzamen, energie opwekken en eventueel het opzetten van buurtenergiecoöperatie.

Lees meer …….