Overige gebouwen

Naast de ongeveer acht miljoen woningen in Nederland zijn er ruim één miljoen niet-woningen, waaronder industrie, magazijnen, kantoren, winkels en zorginstellingen.

In de stad vindt je in plaats van grote magazijnen en productiehallen juist veel kleinere niet-woonfuncties in de overige gebouwen waaronder:

  • buurthuizen;
  • verenigingsgebouwen;
  • kantoren;
  • kleinschalige zorgvoorzieningen;
  • etc.

Bent u eigenaar of gebruiker (huurder) en wilt u verduurzamen. Neem dan contact met ons op.