Corporatie

In de komende jaren gaan/moeten de huurwoningen van de corporaties over op duurzame  energiebronnen.
Hierbij wordt vaakt gefocust op:

  • Wat zijn de lokale alternatieven als gasaansluitingen  uit wijken verdwijnen? 
  • Welke kansen zijn er in de omgeving voor bodem-  en zonne-energie?

Na bepaling van deze keus en het ontwikkelen van een plan komt het onvermijdelijke: draagvlak zoeken onder huurders. Hierbij ligt een heel lang, moeizaam en intensief traject op de loer. Waarbij ook nog een enorm afbreukrisico aanwezig is.


Bij het ontwikkelen van een keus voor de energietransitie met huurders van een complex ontwikkelt het draagvlak zich samen met de oplossing. Naast een soepeler proces zullen de huurders het ervaren als een eigen aanpak van de verduurzaming.
Wij faciliteren dit proces graag voor u.