Buurtbenadering

Verduurzaming van blokken, buurten en wijken begint bij de bewoners.

Onze aanpak is er dan ook op gericht om bewoners tijdig te betrekken bij het ontwikkelen van de lokale verduurzamingsaanpak. Als gemeente, stadsdeel of woningcorporatie zich beperkt tot voorlichting over maatregelen die men voor een groot deel al uitgewerkt heeft, is de kans groot dat er weerstand bij bewoners gecreëerd wordt. 

Onze aanpak kenmerkt zich door de bewoners te betrekken, ze te laten formuleren wat hun behoefte is, en daarmee het overleg aangaan tussen bewoners, instanties en huiseigenaren. Door deze betrokkenheid creëren we enthousiasme in plaats van weerstand.